Jonathan’s Six Nations Quiz, Cân I Gymru & Dechrau Canu Dechrau Canmol

(in English below)

Mae gennym ni wythnos brysur yma yn ABacoustics. Fe fyddwn ni yn gweithio efo ein ffrindiau yn Avanti Media i  lawr yn stiwdios BBC Cymru | Wales i gynhyrchu tair rhaglen teledu fydd yn cael eu darlledu dros y penwythnos; Jonathan’s Six Nations Quiz, Cân I Gymru, a Dechrau Canu Dechrau Canmol.

Fe fyddwn ni yn defnyddio ein system meicroffon radio Shure, Schoeps, a meicroffonau band; system monitro-fewn-glyst, LM 8’s ac EAW MW10’s ar gyfer system monitro, KT Active Splits, ac y desgiau digidol GLD a Midas Pro2. Fydd system PA Coda yn darparu sain yn y stiwdio, felly gall y gynulleidfa cael blas o beth fydd yn cael ei darlledu ar y teledu.

Rydyn ni hefyd yn danfon dau beiriannwr gwych am yr wythnos. Rydyn ni yn edrych ymlaen at wylio’r rhaglenni ar y teledu ar draws y penwythnos!

Fe fydd Jonathan’s Six Nations Quiz yn cael ei darlledu ar BBC One Wales, Dydd Iau (09/03/17) am 9YH.

Fe fydd Cân I Gymru yn cael ei darlledu yn fyw ar Nos Sadwrn (11/03/17) am 8 o’r gloch ar S4C.

A fydd Dechrau Canu Dechrau Canmol ar y teledu  nos Sul (12/03/17) ar S4C am 7YH.

_________________________________________________________________________________________________________________

We have a busy week here at ABacoustics working at the studios of BBC Cymru|Wales with Avanti Media to deliver three TV programmes for broadcast this weekend; Jonathan’s Six Nations Quiz, Cân I Gymru, and Dechrau Canu Dechrau Canmol.

We will be supplying our Shure radio mic system, Schoeps, and band microphones; In-Ear-Monitor system, LM 8’s and EAW MW10’s for a monitor system , KT Active Splits, and GLD & Midas Pro2 digital desks. Our Coda PA system is being set up in the studio so that the audience will get a taste of what will be broadcast.

We are also supplying two of our finest engineers for the week. We look forward to watching the results on TV!

Jonathan’s Six Nations Quiz will be broadcast on BBC One Wales on Thursday (09/03/17) from 9PM.

Cân I Gymru, Wales’ national song contest, which will be broadcast live on Saturday (11/03/17) on S4C from 8PM.

Dechrau Canu Dechrau Canmol, will be aired on Sunday night (12/03/17) on S4C from 7PM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *