Can I Gymru 2019

We spent this St David’s Day with our friends Avanti Media at Aberystwyth Arts Centre for the filming of the Can I Gymru! The Welsh language song contest, now in its 50th year, was broadcast live on the evening of March 1st on S4C. Each contestant performed with the backing of a live band, and the winner was decided by the audience at home. There was plenty of glitz and glamour with pyrotechnics, confetti, and the fabulous presenters Elin Fflur and Trystan Ellis-Morris!

We provided microphones, EAW Microwedge 10’s for band monitors, our Midas Pro2, and three engineers.

Many congratulations to this year’s winner, Elidyr Glyn!

Fe dreulion ni Ddydd Gŵyl Dewi gyda’n ffrindiau Avanti Media yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth ar gyfer ffilmio’r rhaglen Gan I Gymru! Darlledwyd y gystadleuaeth, sydd bellach yn ei 50fed blwyddyn, yn fyw ar noson Fawrth y 1af ar S4C. Perfformiodd pob cystadleuydd gyda chefnogaeth band byw, a chafodd yr enillydd ei ddewis can y gynulleidfa gartref. Roedd digon o glitz a hudoliaeth gyda pyrotechnegau, confetti, a’r cyflwynwyr gwych Elin Fflur a Trystan Ellis-Morris!

Gwnaethom ddarparu meicroffonau, EAW Microwedge 10 ar gyfer monitorau, ein Midas Pro2, a thri pheiriannydd.

Llongyfarchiadau mawr i enillydd, Elidyr Glyn!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *