BBC Wales Folk Awards 2019

We had the honour of providing sound support for the very first Wales Folk Awards. The inaugural event took place at the BBC Hoddinot Hall and saw the stars of Welsh Folk come out to celebrate their vibrant scene, and to congratulate the winners. The night included performances by Trials of Cato, VRi, Gwilym Bowen Rhys, and Calan.

We provided our brand new Coda TiRay PA system, EAW Microwedge 10’s, DPA microphones for the presenters, Allen & Heath GLD, and two of ABacoustics finest engineers!

Thanks to the lovely BBC Wales crew for looking after us, and congratulations to all the well-deserved winners!

VRi yn chwarae.

Cawsom ni y fraint o ddarparu cefnogaeth sain ar gyfer y Gwobrau Gwerin Cymru gyntaf erioed.

Cafodd y digwyddiad  ei chynnal yn Neuadd Hoddinot y BBC, a daeth holl sêr y byd Gwerin i ddathlu eu sin bywiog, ac i longyfarch yr enillwyr.

Roedd y noson yn cynnwys perfformiadau gan Trials of Cato, VRi, Gwilym Bowen Rhys, a Calan.

Trials of Cato yn derbyn eu gwobr.

Defnyddiwn ni ein system PA newydd sbon Coda TiRay, EAW Microwedge 10, meicroffonau DPA ar gyfer y cyflwynwyr, Allen & Heath GLD, a dau o beirianwyr gorau ABacoustics!

Diolch i griw hyfryd BBC Cymru am edrych ar ein hôl, a llongyfarchiadau i’r holl enillwyr haeddiannol!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *